Kalite Politikası

KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Evsel atıkların yönetimi, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı, mekanik ve biyolojik yöntemlerle işlenmesi, atıktan türetilmiş yakıt üretimi, evsel atıkların ara depolanması ve nakliyesi konularında mühendislik, danışmanlık ve projelendirme yapmak, araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetlerini yürütmek“ konularında faaliyet gösteren şirketimizin Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki gibidir:

Sürekli Gelişim: Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimizin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Uygunluk Yükümlülüklerine ve Sektörel Yüklenimlere Uyum: Uygunluk yükümlülüklerine ve sektörel yükümlülüklere uymak, mevzuatın iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak.

Müşteri Memnuniyeti: Bütün faaliyetlerimizde müşteri memnuniyetini esas almak ve bu doğrultuda onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek, daha fazlasını vermek amacıyla çalışmak.

Riskler, Tehditler, Kazalar ve Fırsatlar: Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm risk, tehdit, fırsatları belirlemek ve incelemek. Risk ve tehditleri azaltmak, kazaları önlemek ve fırsatlardan yararlanmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek. Çalışanlarımızın yaptıkları işlerden dolayı sağlıklarının bozulmasını engellemek.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Etkinliklerinin Kontrolü: Çalışmalarımız sonucu oluşabilecek gaz emisyonu, atık ve gürültü düzeyini sistemli olarak azaltmak, bunun sürekliliğini sağlamak.

Doğal Kaynak Kullanımında Çevreye Saygı: Gereksiz doğal kaynak kullanımını önlemek, atığı kaynağında azaltmak, atığın geri dönüşümünü ve geri kazanımını artırmak için çalışmalar yapmak. Atıklar için uygun bertaraf etme tekniklerini kullanmak.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimiz için gerekli olan tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını kültürümüzün sürekli bir parçası olacak şekilde devam ettirmek.

İç ve dış paydaşlarımızın çevre duyarlılığının arttırılmasına dönük faaliyetleri desteklemek.

Teknolojinin Takibi: Yeni teknolojileri ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip etmek.

İç ve Dış Taraflarla İşbirliği ve Herkesin Katılımı: Kalite Politikamız tüm iç ve dış paydaşlarımıza duyurulur ve çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanır. Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikamız, yapmakta olduğumuz tüm faaliyetlerde ve şirketimizin tüm ünitelerinde sürekli olarak uygulanmaktadır.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimizi, tüm çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin, dış sağlayıcılarımızın etkin katılımı ve sorumluluk paylaşımı sayesinde iş yapma ilkelerimizin bir parçası haline getirmek.

Mevcut süreçlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, tüm malzeme ve hizmet teminlerinde olumsuz çevre etkileri en az olan malzemelere ve etkinliklere öncelik vermek. Tanımlanmış önemli çevresel etkiler ile ilgili faaliyetleri olan müteahhitlerin ve dış sağlayıcılarımızın kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerini dikkate almak. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimize uygun mal ve hizmet tedarik etmeleri için dış sağlayıcılarımızla işbirliği içerisinde çalışmak.

3. taraflarla, hissedarlarımızla, çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarla kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunmak. Yetkili makamlar ve ilgili yerel idari makamlarla, şahıslarla, cemiyetlerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla şirketin faaliyetleri ile ilgili konularda işbirliğinde bulunmak.