Çevrenin Korunması

İklim değişikliği ile mücadelede, sera gazlarını azaltmanın, toprak, su ve hava kirliliğini önlemenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Biz, çevrenin korunmasına en iyi atık geri dönüşüm ve geri dönüştürülemeyen atıktan enerji geri kazanım çözümleriyle ve kalan atıkların en iyi tekniklerle bertarafına katkıda bulunuyoruz.

Yönetim

En iyi atık yönetimi yaklaşımı ve seçenekleri hakkında bilgi ve deneyim paylaşımına önem veriyoruz.

Yenilikçilik

Gelecek nesil teknoloji ve sistemleri geliştirmeye çalışarak, süreçler ve çözümler yaratmanın öneminin farkındayız. Bu nedenle, yaklaşım farklılıklarını ve yeni fikir oluşumlarını destekliyoruz.

Güvenilirlik

Sloganımız “Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi” doğrultusunda, Recydia, Atık Yönetimi’ne sürdürülebilir çözümler belirlemek ve uygulamak için, tüm paydaşlarıyla bütünlük ve güvenilirlik üstüne kurulu bir temele sahip olmaya inanmaktadır.

Çalışan Motivasyonu

Çalışanlarımızın motivasyon ve bağlılıklarını sürekli eğitim, takdir ve kariyer fırsatlarıyla güçlendiriyoruz. Bu fırsatlar sayesinde, sürdürülebilir kaynak yönetimi konusunda aynı değerlere sahip en iyi yetenekleri bulup bünyemizde barındırabiliyoruz. Çalışanlarımıza, aralarında hiçbir şekilde cinsiyet, ırk ve din ayrımı yapmaksızın eşit fırsatlar sunuyoruz.

Paydaş Değeri

Güvenilirlik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle tüm paydaşlarımıza fayda sağlıyoruz.

Hissedar Değeri

Güvenli, yüksek kaliteli, stratejik ve verimli atık yönetim çözümleri ve projeleri aracılığıyla güçlü yatırım getirisi ile hissedar değeri yaratıyoruz.