1950 yılında kurulan Çimentaş Grubu’nu satın alarak 2001 yılı Türkiye pazarına giriş yapan Cementir Holding, 2009 yılında Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi kurmuştur.

Recydia A.Ş., yenilenebilir enerji ve atık yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Çimentaş Grubu’nun bir iştirak şirketi olan Recydia A.Ş. yeni teknolojiler ve inovasyon odaklı AR-GE yeteneği ve entegre atık yönetim yaklaşımı ile “Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi” alanında uzmanlaşmıştır.